תפריט

המשפחה כמערכת – מודלים ותיאוריות בדינמיקה המשפחתית

 

הקניית ידע בסיסי בגישות תיאורטיות שונות בטיפול משפחתי, היכרות עם המודלים המשפחתיים הקלאסיים. רכישת מושגי יסוד בחשיבה מערכתית, חוקי המערכת והבנת הדינמיקה של היחסים במשפחה.

משך הקורס: 7 מפגשים, כל מפגש 4 ש"א, סה"כ 28 ש"א

דרישות קדם: סטודנטים במסלול מומחה הורות ומשפחה / בוגרי הנחית קבוצות / אנשי מקצוע מתחום הייעוץ, טיפול והדרכה.

כפר סבא:

19.6.17 עד 31.7.17 בשעות 13:30-16:45

לפרטים: 09-9727900 |  michal@m-adler.com  |  galit@m-adler.com

חיפה:

4.7.17 עד 1.8.17 בשעות 9:00-14:00 (5 מפגשים)

לפרטים: 04-8522248 | אילונה elona@m-adler.com